Зајакнување на капацитетите за развој на националните регистри за загадувачи и трансфер на загадувачи (PRTR) и поддршка на спроведувањето на SAICM во две земји со економии во транзиции, Република Молдавија и Република Македонија

Ноември 2017 – декември 2018: Проект “Зајакнување на капацитетите за развој на националните регистри за загадувачи и трансфер на загадувачи (PRTR) и поддршка на спроведувањето на SAICM во две земји со економии во транзиции, Република Молдавија и Република Македонија”, финансиски подржан од UN Environment SAICM. Република Македонија како потписник на Киевскиот Протокол за Регистар на испуштање […]

Иницијална оцена на состојбата со жива во Република Македонија

Април 2016 – aприл 2018: “Иницијална оцена на состојбата со жива во Република Македонија” Во рамките на обврската на Република Македонија која ја превзема со потпишувањето на Минамата Конвенцијата за жива (25.07.2014), подготвен е предлог проект заедно со UNEP за иницијална оцена на состојбата со жива во земјата. Со цел да се вклучи во глобалните […]