ИНФОРМАТИВНА СРЕДБА ВО ВРСКА СО АКТУЕЛНОТО ЧИСТЕЊЕ НА МАЛАТА ДЕПОНИЈА СО ЛИНДАН ВО ОХИС

На 15.04.2022 во просториите на Македонско еколошко друштво се одржа информативна средба за новинари и засегнати страни во врска со актуелното чистење на малата депонија со линдан во ОХИС. На средбата свои презентации во врска со процесот имаа претставници од Министерство за животна средина и просторно планирање, канцеларија за ПОПс, од фирмата изведувач на активностите, ПОЛИЕКО […]

Проект за пакување и отстранување на старите залихи на токсични супстанции во Чаир/Градски завод за здравствена заштита -Скопје

Складиште во службата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во Чаир, предмет на чистење Image Box text Декември 2005 – август 2006: “Проект за пакување и отстранување на старите залихи на токсични супстанции во Чаир/Градски завод за здравствена заштита-Скопје” Корисник: Влада на Република МакедонијаДонаторска институција: SECOНационално извршно тело: Канцеларија за POPsВредност на проектот: CHF 72,000Времетраење на […]