Овозможувачки активности за олеснување на раното делување за имплементација на Стокхолмската конвенција за POPs во Република Македонија.

Мај 2002 – јануари 2005: “Овозможувачки активности за олеснување на раното делување за имплементација на Стокхолмската конвенција за POPs во Република Македонија.” Корисник: Влада на Република Северна МакедонијаДонаторска институција: ГЕФНационално извршно тело: Канцеларија за POPsВредност на проектот: USD 497,000Времетраење на проектот: 2001 – 2005 По потпишувањето на Стокхолмската конвенција, во Маj 2001, Република Македонија се […]