Оглас за ангажирање на два (2) национални сениор експерти и еден (1) помлад експерт за ажурирање на инвентарите за жива

Министерството за животна средина и просторно планирање, преку проектната канцеларија за неразградливи органски загадувачи (POPs) е во фаза на имплементација на проектот „Зајакнување на националните капацитети за имплементација на Минамата конвенцијата за жива со фокус на изработка на стратегија за процена на локација контаминирана со жива“. Проектот има за цел зајакнување на националните капацитети за […]

ИНФОРМАТИВНА СРЕДБА ВО ВРСКА СО АКТУЕЛНОТО ЧИСТЕЊЕ НА МАЛАТА ДЕПОНИЈА СО ЛИНДАН ВО ОХИС

На 15.04.2022 во просториите на Македонско еколошко друштво се одржа информативна средба за новинари и засегнати страни во врска со актуелното чистење на малата депонија со линдан во ОХИС. На средбата свои презентации во врска со процесот имаа претставници од Министерство за животна средина и просторно планирање, канцеларија за ПОПс, од фирмата изведувач на активностите, ПОЛИЕКО […]

Проект за пакување и отстранување на старите залихи на токсични супстанции во Чаир/Градски завод за здравствена заштита -Скопје

Складиште во службата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во Чаир, предмет на чистење Image Box text Декември 2005 – август 2006: “Проект за пакување и отстранување на старите залихи на токсични супстанции во Чаир/Градски завод за здравствена заштита-Скопје” Корисник: Влада на Република МакедонијаДонаторска институција: SECOНационално извршно тело: Канцеларија за POPsВредност на проектот: CHF 72,000Времетраење на […]